Không cháy bọt Urethane cứng nhắc (RPU)

Để tạo ra một loại sơn chống cháy bằng cách trộn một lượng nhỏ tinh bột dựa trên các yanis dung dịch nước 23%.
Nó được áp dụng cho một bọt Urethane cứng nhắc để xác nhận ngọn lửa retardancy.
Kết quả là, nó đã có thể chịu được các thử nghiệm đốt trong 5 phút.

Lớp bắn được tạo ra cùng lúc ngọn lửa chạm vào bề mặt bọt Urethane cứng nhắc, tinh bột trở thành lớp Bon cacbon hóa, một bộ phim đôi được hình thành.

Người ta tin rằng nó có thể impart một hiệu suất lớn liên tục đến bọt Urethane cứng nhắc.

Contact us here

Liên hệ
%d人のブロガーが「いいね」をつけました。