Công viên giải trí Fire Protection

Tôi đã đi đến một công viên chủ đề với con tôi ngày khác.
Có điều gì đó làm phiền tôi khi tôi đã cưỡi một điểm thu hút di động trong nhà.
Đó là về việc bảo vệ lửa và bảo vệ cháy của cơ sở.

Vải và nhựa mà dường như đốt cũng được sử dụng.
Ví dụ, quần áo mà búp bê mặc. Có phải những biện pháp bảo vệ ngọn lửa? Tôi nghĩ vậy.
Tôi không biết những gì loại các quy định bảo vệ ngọn lửa áp dụng cho các tiện nghi thu hút, nhưng tôi nghĩ rằng một số biện pháp được yêu cầu bởi vì nó là một không gian khép kín.
Trong trường hợp như vậy, tôi nghĩ rằng yanis của chúng tôi không có sẵn.

Chúng tôi thường xuyên liên lạc với những người trong ngành công nghiệp cảnh quan để bảo vệ chống cháy và chữa cháy.
Tôi sẽ được hạnh phúc nếu tôi có thể giúp bạn với phun.

Contact us here

Liên hệ
%d人のブロガーが「いいね」をつけました。