Áp dụng như một chất chống cháy cho không cháy và chống cháy của tre

SOUFA cung cấp các sản phẩm như một chất chống cháy cho các doanh nghiệp tre.
Chúng tôi chưa thu được một số chứng nhận không cháy, nhưng chúng tôi đã kiểm tra số lượng các tiêu chí chấp nhận trong cùng một mức độ kiểm tra.

Trong trường hợp của tre, nó sẽ được ngâm tẩm cũng như gỗ.

SOUFA đã được xác nhận có hiệu quả như là một chất chống cháy cho tre.
Natri polyborat có hiệu quả trong tre, chủ yếu bao gồm cellulose cũng như gỗ.

Trong trường hợp của tre, điều trị ngâm tẩm dựa trên một dung dịch nước là phù hợp.

Contact us here

Liên hệ
%d人のブロガーが「いいね」をつけました。