Chất chống cháy cho bọt urethane phun

Bọt uretan được tạo ra bằng cách trộn dung dịch nước SOUFA. Thành thật mà nói thì đây là … cháy bỏng. Nếu tiếp xúc với ngọn lửa trong một thời gian ngắn, nó sẽ tự dập tắt ngay lập tức, nhưng nó sẽ bắt lửa nếu tiếp xúc với ngọn lửa trong một thời gian nhất định. Sau đó, nó tự dập tắt trước khi cháy hết.

Axit boric là chất chống cháy vô cơ. Nó vẫn là một chất liệu cho tương lai. Chúng tôi hy vọng rằng mỗi nhà sản xuất sẽ thực hiện các thử nghiệm khác nhau.

Contact us here

Liên hệ
%d人のブロガーが「いいね」をつけました。