Bông có thể được chống cháy và chống cháy?

Nó có thể chống cháy bông.
Tuy nhiên, nó là cần thiết để xác định số tiền thích hợp vì có một khả năng thay đổi kết cấu.

yanis là một chất chống cháy Boron dựa trên đó là hiệu quả đáng kể trong vật liệu xenlosic.
Các sợi dựa trên vật liệu tự nhiên như gai và igusa có thể có hiệu quả.

Contact us here

Liên hệ
%d人のブロガーが「いいね」をつけました。