Thực hiện không cháy và chống cháy của ống giấy

Chúng tôi đã thử nghiệm chất chống cháy của ống giấy. Natri polyborat (SOUFA) đã có thể impart ngọn lửa retardancy.
Tôi đã sử dụng một ống giấy bán trên Amazon.

Tôi cắt nó với chiều dài khoảng 10cm. Sau đó, giải pháp của SOUFA được áp dụng. Bề mặt dường như được phủ, và nó không xâm nhập rất nhiều bởi lớp phủ một lần. Sau đó, nó sơn nhiều lần.

Tôi vẽ nó nhiều lần.

Sau đó, nó khô tự nhiên và nó đã trở thành những điều kiện sau đây. Ngoài ra, tôi nghĩ rằng trọng lượng vẫn tăng nếu tôi sơn nó nhiều hơn một lần.

Trước khi ngâm tẩm

15g

Sau khi ngâm tẩm

16g

※ Bởi vì nó là một quy mô có thể được đo chỉ trong 1G đơn vị, trọng lượng chính xác là không đo, nhưng tôi nghĩ rằng nó là khoảng 110% bởi trọng lượng sau khi sấy khô.
Tôi đã có thể impart ngọn lửa retardancy. Vui lòng kiểm tra video dưới đây.

Contact us here

Liên hệ
%d人のブロガーが「いいね」をつけました。