Thử nghiệm chống cháy khăn 100% cotton

Chải 100% cotton bằng SOUFA, sấy khô và đốt bằng đèn cồn.
SOUFA có khả năng chống cháy cao đối với xenlulo, vì vậy nó sẽ không dễ cháy. Tuy nhiên, nó sẽ cháy.

Là một cơ chế chống cháy, SOUFA được cố định trên cellulose của bông và phản ứng với nhiệt khi tác dụng nhiệt, tạo thành một màng thủy tinh mỏng trên bề mặt bông. Đồng thời, nó kết hợp với cacbon của bông tạo thành màng chắn oxy.

Do đó, một khi đã cháy, nó sẽ không cháy tiếp. Miễn là nó là một lớp phủ cọ, không có nhiều ảnh hưởng đến kết cấu.

Tuy nhiên, nếu lượng áp dụng quá lớn, nó có thể trở nên cứng. Điều này là do axit boric có tính chất làm cứng nhẹ xenlulozơ.

Contact us here

Liên hệ
%d人のブロガーが「いいね」をつけました。