Như là một chất chống cháy cho giấy Kraft

Chúng tôi tin rằng yanis có khả năng có sẵn như là một chất chống cháy cho giấy Kraft.
yanis là natri polyborat, mà đã được xác nhận để impart ngọn lửa cao retardancy để vật liệu xenlosic.

Một số công ty cũng đã bắt đầu thử nghiệm giấy Kraft, và họ nói chung nhận được kết quả tốt.

Nó không có gì để làm với công ty của chúng tôi, nhưng có vẻ như là in Niedersedlitz đã phát triển một ống giấy không cháy.
Tôi nghĩ rằng đó là một công nghệ tuyệt vời trong điều với cán của giấy không cháy.

Toppan Printing co., Ltd. phát triển ống giấy không dễ cháy đầu tiên trên thế giới cho vật liệu xây dựng trần nhà, “FORTINA® paper Tube”, là một vật liệu mới cho hiệu suất không dễ cháy.

Contact us here

Liên hệ
%d人のブロガーが「いいね」をつけました。