Nhôm hydroxit chống cháy

Nhôm hydroxit thường được sử dụng làm chất chống cháy cho giấy.
Khi được thắp sáng, nó trở thành nhôm oxit, tạo ra nước. Bởi vì nó mất nhiệt và tự dập tắt.
Nó thường được sử dụng làm hình nền cho vật liệu xây dựng.

2Al (OH) 3 ⇒ Al2O3 + 3H2O
2AlO (OH) ⇒ Al2O3 + H2O

Các chất chống cháy khác cho giấy bao gồm các hợp chất phốt pho vô cơ, các hợp chất chứa nitơ, nhôm hydroxit và canxi cacbonat.
Cho đến nay, dường như chỉ có các vật liệu trên được coi là chất chống cháy cho giấy.

Chất chống cháy dựa trên axit boric của chúng tôi đã được giới thiệu ở đó. Xin vui lòng xem video dưới đây.
Nó có tác dụng chống cháy rất cao.

Contact us here

Liên hệ
%d人のブロガーが「いいね」をつけました。