Kết cấu

Kết cấu của Soufa gần giống như nước vì natri polyborat, là một thành phần chống cháy, được hòa tan trong nước.
Nó có tốc độ khô tương tự như nước, không màu và trong suốt, không mùi. Nó không độc hại và có thể chạm vào bằng tay không.
Vì nó có kết cấu giống như nước, nó không thể được áp dụng cho các vật liệu không hấp thụ nước.

Contact us here

Liên hệ
%d人のブロガーが「いいね」をつけました。