Điều trị chống cháy của dây gai dầu

Chuỗi cây gai dầu đã bị xâm chiếm yanis trong khoảng 30 giây, và sau khi nó đã được rút ra, nó đã được vắt và sấy khô tự nhiên.

Các đèn rượu là đốt cháy. Về cơ bản, nó không bắt cháy, và ngay cả khi nó ignites hơi, nó dập tắt tự chữa.
Dường như có thể có một lu mờ trong chuỗi, nhưng nó được cho là tăng số lượng của cuộc xâm lược của yanis được giải quyết.

Kết quả là, nó đã có thể chứng minh rằng nó có thể chống cháy và chống cháy, chẳng hạn như túi gai dầu.

Contact us here

Liên hệ
%d人のブロガーが「いいね」をつけました。