Chống cháy và kiểm soát ngọn lửa của giấy Kraft

Dây giấy Kraft được phép chứa dung dịch nước trong khoảng 10 giây, và sau khi kéo nó lên, nó được vắt chặt và khô tự nhiên.
Tôi đang cố gắng để đốt cháy với một đèn rượu.
Nó không bắt cháy về cơ bản và cho thấy ngọn lửa cao retardancy.

yanis có thể dễ dàng impart ngọn lửa retardancy để vật liệu xenlosic.
Nó là tuyệt vời như là một chất chống cháy cho các vật liệu như giấy.

Contact us here

Liên hệ
%d人のブロガーが「いいね」をつけました。