Chống cháy mà làm cho cây gai dễ dàng chống cháy

Natri polyborat, có hiệu quả trong cellulose, được cho là hành động hiệu quả.
Soufa đã được sử dụng như một chất chống cháy như gỗ và giấy cho đến bây giờ.

Người ta cho rằng nó hoạt động hiệu quả trên gai dầu.

Contact us here

Liên hệ
%d人のブロガーが「いいね」をつけました。