Chống cháy của mạch điện tử in trên giấy

Tôi nghĩ rằng nó có thể làm vì nó có thể impart ngọn lửa retardancy để giấy dễ dàng bằng cách sử dụng dung dịch nước yanis.

Bởi vì nó có thể chống cháy bằng cách sơn nó hoặc để phun nó nếu nó là giấy, nó rất dễ dàng để chống cháy như giấy bản sao.
Kết cấu gần như giống như nước.

Vì yanis có tài sản chữa bột giấy một chút, hãy áp dụng nó trong khi cân bằng kết cấu.
Bởi vì tác dụng chống cháy trên giấy là rất cao, và hầu như không có độc tính, xử lý rất dễ dàng.

Mức độ kháng cháy có thể được điều chỉnh tùy thuộc vào số lượng được sơn.
Nếu nó không phải là đủ bằng cách vẽ một lần, nó sơn hai lần, và nếu nó vẫn còn vô dụng, nó sơn ba thời.
Ngoài ra, có thể pha loãng nó bằng nước.

Bởi vì nó có thể thổi nó với một phun, nó rất dễ dàng để xây dựng khi phạm vi xây dựng là rộng khi tôi sử dụng một máy phun.

Contact us here

Liên hệ
%d人のブロガーが「いいね」をつけました。