Chống cháy cho giấy nano hằng số điện môi cao

SOUFA có khả năng chống cháy cao đối với cellulose. Chúng tôi tin rằng khả năng chống cháy của SOUFA có thể được truyền cho giấy nano có độ cho phép tương đối cao, mà các dây nano bạc đã được thêm vào.

Contact us here

Liên hệ
%d人のブロガーが「いいね」をつけました。