Chống cháy các tông

Để tạo ra một loại lớp phủ chống cháy đã được bổ sung tinh bột để soufa. Nó được áp dụng cho các tông sau đây để xem xét tình trạng đốt cháy.

Phương pháp ứng dụng

Tôi cho thấy một bức ảnh sau khi sơn khô.

Tôi đã thực hiện kiểm tra đốt 45 °.
Các thử như sau.

Kết quả kiểm tra
Ngọn lửa đã không xâm nhập và đã có thể chịu được các thử nghiệm đốt trong năm phút. Lớp bọt và lớp Bon của yanis được coi là để ngăn chặn sự cháy.

Contact us here

Liên hệ
%d人のブロガーが「いいね」をつけました。